← back to “Powder Photos around Colorado (01/28/2013)”

48 inches of powder at Silverton Mountain on Jan 28, 2013